СЕРІЯ 4: У ресторані

Слова з ЧЕТВЕРТОЇ СЕРІЇ

мовa

language

німецька мовa

the German language

англійськa мовa

the English language

іспанськa мовa

the Spanish language

українськa мовa

the Ukrainian language

вивчати

to learn

гасло

password

сісти

to take a sit

тут

here

залюбки

gladly

замовлення

an order

робити замовлення

to make an order

стипендія

scholarship

обмін

an exchange

університет

university

місто

city

кафедра

a university department

профільний предмет

major subject

справді

really, indeed

цей

this

факультет

faculty

економіка

economics

народжуватися

to be born

мама

mother

тато

father

бабуся

grandmother

дідусь

grandfather

молодший

younger

сестра

sister

брат

brother

жити

to live

навчатися

to study

працювати

to work

радий

glad

показати

to show

гарний

nice

класно

great

старший

older

волонтер

a volunteer

Скільки тобі років?

How old are you?

рік

year

відвідувати

to attend

семінар

seminar

де

where

вчитель

teacher

математика

mathematics

школа

school

надавати

to provide

професор

professor

перекладачка

female translator

сумний

sad

лютий

angry

злий

evil

приходити

to come

колишній

former, ex-

хлопець

boyfriend

бачити

to see

різний

different

сподіватися

to hope

колись

once

Над списком використаних слів працювали:
Оксана Люстенгаувер 
Мар'яна Пронь

Граматика до ЧЕТВЕРТОЇ серії

Натисніть тут, для завантаження файлу із поясненнями граматики, або відкрийте цю сторінку на пристрої, що підтримує вбудовані функції PDF.

Над граматичними поясненнями працювали:
Мар'яна Пронь
Оксана Люстенгаувер
Назар Данчишин 
Вольфґанґ Шуберт

Скрипт до ЧЕТВЕРТОЇ серії

Натисніть тут, для завантаження файлу із скриптом, або відкрийте цю сторінку на пристрої, що підтримує вбудовані функції PDF.

Над сценарієм працювали: 
Оксана Люстенгаувер (Авторка)
Назар Данчишин 
Євгенія Спесівцева
Мар'яна Пронь 
Ерин Рейнгардт

ВПРАВИ ДО ЧетвертОЇ СЕРІЇ

Вказівки до вправ:

Нижче Ви знайдете 17 вправ, що відповідають матеріалам четвертої серії. Вправи розподілені на 7 сторінках. Унизу кожної сторінки можна перевірити свої відповіді, щоб побачити помилки та правильні відповіді. Внизу останньої сторінки Ви можете побачити Ваш результат - відсоток правильних відповідей на всіх сторінках.

У деяких вправах треба перетягувати слова чи речення. Якщо Ви хочете змінити позицію слова чи речення, яке Ви вже кудись перетягли, Ви можете зробити це, натиснувши на нього.

Зверніть увагу, що, якщо Ви виконуєте ці вправи на смартфоні або планшеті, можливо, Вам доведеться натиснути на слово / речення і зачекати декілька секунд, не відпускаючи палець, щоб пристрій дозволив Вам перетягнути їх.

1. Перетягніть слова на зображення.

Мама

Тато

Бабуся

Дідусь

Сестра

Брат

2. Знайдіть помилки, які допустив Сімон, і підкресліть їх.

Я

народився

у

Франкфурті-на-Майні.

Але

моя

мама,

тато,

дідусь,

бабуся,

молодша

сестра,

а

також

кіт

із

псом

живуть

у

Франкфурті-на-Майні,

але

я

працюю

та

навчаюся

в

Бамберзі.

«Моя» , тому що перед іменниками, які перелічуєм, потрібен займенник у множині.
«Але» означає «but» /«aber» , тому його не вживаємо у цьому контексті. Тут можна вжити сполучник «і» або нічого.

1/7

3. Установіть відповідність між реченнями.

1. Які мови ти знаєш?

В  Я знаю німецьку.

2. Скільки тобі років?

Мені 23 роки.

3. Чому (навіщо) ти працюєш?

Г  Бо не мушу відвідувати багато семінарів.

4. Ти працюєш?

Б  Ні, поки що я тільки навчаюся.

5. Ти вивчаєш німецьку?

Д  Так, але я ще погано розмовляю німецькою.

А  Мені 23 роки

Б Ні, поки що я тільки навчаюся.

В  Я знаю німецьку.

Г  Бо не мушу відвідувати багато семінарів.

Д  Так, але я ще погано розмовляю німецькою.

2/7

4. Зіставте країну з мовою, якою спілкуються в цій країні.

Україна

українська мова

Німеччина

німецька мова

Англія

англійська мова

Іспанія

іспанська мова

Польща

польська мова

англійська моваа

польська мова

українська мова

іспанська мова

німецька мова

5. Які з поданих тверджень відповідають дійсності?

Сімон народився у Бамберзі.

Сімон не живе у Франкфурті-на-Майні.

Сімонові 25 років.

Сімон працює вчителем англійської мови.

Марія працює перекладачкою.

Марії 23 роки.

Марія працювала волонтером у Франкфурті.

Марія навчається на кафедрі англійської мови.

6. Доповніть діалог, обираючи правильну фразу.

- Я також навчаюся в цьому університеті, але на факультеті економіки.

Оце так!

-  Мій старший брат працював волонтером у Франкфурті.!

Класно.

-  Я буду радий показати тобі Бамберг.

Це дуже мило.

3/7

7. Оберіть правильний займенник.

1.

ще погано розмовляю німецькою.

Я

2.

навчається на факультеті економіки.

Він

3.

живуть у Франкфурті-на-Майні.

Вони

4. А

працюєш?

Ти

5.

знає, що я у Львові.

Він

8. Заповніть пропуски правильними особовими займенниками. 

Він

Він

Мене

Ми

До мене

приходив

колишній

хлопець.

Він

знає,

що я

у Львові,

тож

хотів

Мене

бачити.

Але

Ми

різні

за

характерами

Сподіваюся,

Він

колись

це

зрозуміє.

9. Оберіть правильну форму іменника в називному або знахідному відмінку.

1. Ти вивчаєш німецьку

?

мову

2. Я знаю українську

.

мову

3. Мій

працював у Франкфурті.

брат

4. Мій колишній

приходив до мене.

хлопець

5. Марія отримала

.

стипендію

4/7

10. Визначте відмінок поданих іменників: 1) іменники в називному відмінку; 2) іменники в орудному відмінку.

Мовою

Перекладачкою

Брат

Татом

Дідусем

Сестра

Семестр

Волонтером

Обмін

Характерами

Професор

Заняття

Університет

11. Поставте слова в дужках в орудному відмінку.

Я отримала стипендію на навчання за (обмін)

.

обміном

Мій старший брат працював (волонтер)

у Франкфурті.

волонтером

Я працюю (вчитель)

математики.

вчителем

У майбутньому я хочу стати (перекладачка)

.

перекладачкою

Я ще погано розмовляю (німецька)

.

німецькою

Я знаю, як запитати українською (мова)

.

мовою

Оплачуватимете (готівка)

готівкою

чи кредитною (картка)

?

карткою

12. Дайте відповіді на питання, поставивши іменники в місцевому відмінку.

1. -  Де народився Сімон?

- У (Німеччина)

.

Німеччині

2. - Де Марія отримала стипендію?

- В (університет)

університеті

в (місто)

Бамбергу.

місті

3. -  Де навчається Сімон?

На (факультет)

економіки.

факультеті

4. -  Де старший брат Сімона працював волонтером?

У (Франкфурт).

.

Франкфурті

5. -  Де Сімон хоче розміняти євро на гривні?

У (банк)

.

банку

6. -  Де познайомилися Сімон і Марія?

В (Україна)

.

Україні

7. -  Де зупиняється Сімон?

У (готель)

.

готелі

5/7

13. Оберіть, який прийменник варто вжити з поданими іменниками: 1) «в/у» 2) «на»

1. 

кімнаті.

В / У кімнаті.

2. 

готелі.

В / У готелі.

3. 

весіллі.

На весіллі.

4. 

банку.

В / У банку.

5. 

таксі.

В / У таксі.

6. 

семінарі.

На семінарі.

14. Провідміняйте дієслово «отримати» у минулому часі.

отримати
я (feminine)

отримала

я (masculine)

отримав

ти (feminine)

отримала

ти (masculine)

отримав

він

отримав

вона

отримала

воно

отримало

ми

отримали

ви/Ви

отримали

вони

отримали

15. Оберіть правильну форму дієслова в минулому часі.

Знати 

знав

Робити

робила

Вивчати

вивчали

Бачити

бачив

Жити

жив

6/7

16. Заповніть пропуски за допомогою правильних дієслівних закінчень у минулому часі.

Вона (отримати)

стипендію на навчання за обміном.

отримала

Марія (показувати)

Сімону кімнату.

показувала

Вони (працювати)

волонтерами у Франкфурті.

працювали

До мене (приходити)

мій колишній хлоп��ць.

приходив

Він (хотіти)

мене бачити.

хотів

17. Провідміняйте дієслово «народитися» у минулому часі.

Народитися
я (feminine)

народилася

я (masculine)

народився

ти (feminine)

народилася

ти (masculine)

народився

він

народився

вона

народилася

воно

народилося

ми

народилися

ви/Ви

народилися

вони

народилися

7/7

Над вправами працювали:
Мар'яна Пронь
Оксана Люстенгаувер
Назар Данчишин 
Вольфґанґ Шуберт